Mikä on tietokoneen ajokortti?

Tietokoneen ajokortti on jokamiehen tietotekniikkatutkinto. Se on tarkoitettu sinulle, joka olet käyttänyt tietokonetta hyvin vähän, hyvin paljon tai et ollenkaan.

TIEKEn tuottama Tietokoneen ajokortti -perhe on kehitetty kartoittamaan luotettavasti tietokoneen käyttäjien osaamistasoa ja näin tukemaan kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja. Tietokoneen ajokortti on suomalainen keksintö, jonka työantajat ja oppilaitokset jo tuntevat. Sitä kysytään yleisesti työhaastatteluissa ja lisäksi tutkinto hyväksytään monien muiden tutkintojen osasuorituksena.

Ajokortin suorittamisen voi aloittaa Kansalaisen @-kortista, josta voi jatkaa Tietokoneen käyttäjän A-kortin perustutkintoon. Tämä toimii edelleen lähtötasona Tietokoneen käyttäjän AB-kortin suorittamiselle.

Kansalaisen @-kortti on hyödyllinen kaikille tietoyhteiskunnan jäsenille. Se palvelee erityisesti aloittelijoita ja tarjoaa myös sopivan välitavoitteen ajokortin muiden vaiheiden suorittamiseen.

Kun kaikki kortteihin kuuluvat moduulit on suoritettu, saa varsinaisen todistuksen, Tietokoneen ajokortin.

Nettikasinolla ja verkkopankissa turvallisesti

Aina kun käsitellään rahaa muodossa tai toisessa, on tärkeää muistaa turvallisuus ja tietoturva. Varmista, ettei tietokoneesi ole saastunut viruksista tai muista epämieluisista, ylimääräisistä ohjelmista. Lisäksi valitse huolellisesti, kenelle siirrät rahaa. Kaikki nettikasinot eivät ole luotettavia, vaikka suurin osa Suomessa toimivista kasinoista hoitavatkin asiat mallikkaasti. Kirjoitimme oppaan tavoista, joilla voi erottaa turvalliset nettikasinot epäluotettavista. Näin on helpompi valita parhaat kasinot.

Se, että nettikasino on tietoteknisesti turvallinen, ei vielä tarkoita sitä, että siellä kannattaisi pelata. Nettikasinot osaavat piilottaa ehtoihin monenlaisia konnankoukkuja. On nostorajoituksia, bonusehtoja, voittokattoa ja paljon muuta. Jos haluat pelata rahapelejä, muista: ennen kun valitset, minkä pelisivun haluat valita, lue kasinovertailu. Parhaat kasinot eivät aina ole niitä kauneimpia, vaan pelaajaystävällisimpiä. Luotettavuus ja turvallisuus ovat tietysti tärkeitä kriteereitä myös.

Miten voin tehostaa oppimistani?

Olet aloittamassa uuden laajan kokonaisuuden, tietokoneen käytön opiskelua tavoitteenasi ajokorttitutkinnon suorittaminen. Tässä kokonaisuudessa käsitellään sitä, miten voit itse edistää omaa oppimistasi.

Suurin osa tietotekniikan käyttötaidon oppimisesta tapahtuu omatoimisen harjoittelun ja itseopiskelun kautta. Siksi tämänkaltainen verkkoavusteinen itseopiskelu sopii hyvin myös tietokoneen käytön opiskeluun. Itseopiskelussa kuitenkin korostuu oppimistaitojen merkitys, sillä opettaja ei ole koko ajan läsnä tukemassa oppimisprosessia. Kun ymmärrät, mihin ihmisen oppiminen perustuu ja toisaalta sen, millaisia erityispiirteitä sinussa itsessäsi on oppijana, voit omilla toimenpiteilläsi tehostaa huomattavasti opiskeluasi.

Jos olet kiinnostunut siitä, mitä nykyiset tutkimukset kertovat oppimisesta yleensä ja monimutkaisten taitojen oppimisesta, tutustu osioon 2: Miten tietokoneen käyttötaito opitaan? Oppimisen lainalaisuuksien ymmärtäminen auttaa sinua arvioimaan omia opiskelutaitojasi ja kehittämään niitä. Kyseisessä osassa on runsaasti kysymyksiä pohdittavaksi. Näihin kysymyksiin ei ole olemassa ”oikeita” vastauksia, joihin pyritään, vaan oleellista on näiden asioiden miettiminen. Se kehittää ymmärrystäsi ja näkemystäsi oppimisen lainalaisuuksista.

Osa 3: Käytännön ohjeita tietokoneen käyttötaidon opiskeluun sisältää konkreettisia ideoita ja suosituksia juuri tietotekniikan perusteiden opiskeluun. Lue ohjeet ennen opiskelun aloittamista ja silloin tällöin opiskelun edetessä. Pohdi ohjeita lukiessasi, miten itse toimit, kuinka hyvin esitetyt suositukset toteutuvat sinun opiskelussasi ja miten voisit edistää omaa oppimistasi.

Oppimateriaali

Tietokoneen käyttäjän A-kortti koostuu seitsemästä osakokeesta eli moduulista. Osasuorituksista saa todistukseksi opintokortin, ja kun kaikki seitsemän moduulia on suoritettu, saa varsinaisen todistuksen, Tietokoneen käyttäjän A-kortin.
Suoritettavat moduulit ovat:

1. Tietotekniikan perusteet
2. Laitteen käyttö ja tiedon hallinta
3. Tekstinkäsittely
4. Taulukkolaskenta
5. Tietokannat
6. Grafiikka
7. Internet

Moduulit voi suorittaa yksi kerrallaan haluamassaan järjestyksessä. Suositeltavaa onkin, että 1. moduuli suoritettaisiin vasta kun ainakin osa moduuleista (2.-7.) on suoritettu.

Tietokoneen ajokortin suorittamisen voi aloittaa Kansalaisen @-kortista, josta voi jatkaa Tietokoneen käyttäjän A-kortin suorittamiseen.

Kansalaisen @-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet siten, että pakollisina ovat seuraavat Tietokoneenkäyttäjän A-kortin moduulit:

2. Laitteenkäyttö ja tiedon hallinta
3. Tekstinkäsittely
7. Internet

ja valinnaisena jokin seuraavista:

1. Tietotekniikan perusteet
4. Taulukkolaskenta
5. Tietokannat
6. Grafiikka

@-kortin suorittamalla saat valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja -opiskeluun.

Koetilanne

Kuhunkin näyttökokeeseen saa käyttää aikaa 45 minuuttia. Näyttökokeissa saa pitää muistiinpanot ja ohjekirjat tukena lukuun ottamatta 1.moduulin kirjallista koetta. Moduuleissa vastaukset pitää olla 90% oikein, 1. moduulissa riittää 50%.

Työkalut

Työkalut

Erilaiset verkkotyökalut mahdollistavat vaivattoman opiskelun verkon välityksellä.

”Bittikuskiksi” verkon välityksellä

Tietokoneen käyttäjän A- tai @-kortti on mahdollista opiskella verkko-opintoina monimuotoisesti. Koulutus rakentuu lähi- ja etäpäivistä. Lähipäivien aikana kartoitetaan omaa oppimistapaa ja -tyyliä, perehdytään internetissä sijaitsevaan oppimisympäristöön ja tehdään näyttökokeet. Koulutus on kokonaisuudessaan seitsemän A-kortin moduulia, mutta osamoduulejakin on mahdollista suorittaa. Halutessaan A- tai @-kortin voi suorittaa myös kokonaan tuettuna etäopiskeluna.

Lisätietoja osoitteesta www.peda.net ja tieke.fi/A-kortti (ATK-ajokortti)

Ryhmix

Ryhmix on Internet-verkossa toimiva työryhmäohjelma organisaation sisäiseen viestintään ja ryhmätyötarpeisiin.

Ryhmix on ryhmätyöohjelma, jonka avulla voidaan helpottaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa organisaation jäsenten kesken. Käyttäjät voivat:

– osallistua ryhmäkeskusteluun
– lähettää ja vastaanottaa ryhmäpostia
– siirtää ja jakaa tiedostoja muiden käyttäjien kanssa
– suunnitella kalenterin avulla ajankäyttöä
– koota ja ryhmitellä linkkejä

Ryhmixin käyttöä varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Organisaatio hallinnoi Ryhmixin käyttäjätunnuksia Managerix-ohjelman avulla, joka tulee Ryhmixin mukana. Ryhmixissä ryhmien määrää ja yhdessä ryhmässä olevien käyttäjien määrää ei ole rajoitettu.

Ryhmix -ohjelman käyttö edellyttää internet-yhteyttä sekä selainohjelmaa, jonka vähimmäisvaatimuksena on Netscape Navigator 4.0 tai Microsoftin Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio.

Ryhmixin saat käyttöösi Edunetix -yhdistyksen kautta liittymällä joko yksityisenä henkilönä tai yhteisön mukana yhdistyksen jäseneksi.