A-osaaja

Sivusto on tarpeellinen, kun haluat käyttää tietokonetta tehokkaammin sekä työssä että vapaa-aikana. A-osaajan sivuilta löydät harjoittelu- sekä opiskelumateriaalia tietokoneen peruskäytöstä, tekstinkäsittelystä, taulukkolaskennasta, esitysgrafiikasta, tietokannoista, internetin hyödyntämisestä sekä sähköpostin käytöstä.

Kun koet hallitsevasi tietotekniikan seitsemästä osa-alueesta kaikki sinulla on mahdollisuus osa-aluekohtaisesti näyttökokeella saavuttaa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieke ry) standardoima Tietokoneen käyttäjän A-kortti.

Näitä sivuja voit käyttää, jos sinulla on alkeistaidot tietotekniikassa ja koet tarvitsevasi lisäharjoitusta Tietokoneen käyttäjän A-korttiin valmistautuessasi tai haluat harjoitella tietokoneen hyödyntämistä syvällisemmin. A-osaajan taidot antavat sinulle keinoja syventää tietokoneen käyttötaitoja ja riittävän lisäharjoittelun myötä voit jatkaa AB-osaajan taitoihin.