Käyttöehdot

Internetin hyväksyttävän ja vastuullisen käytön sääntöjä ylempien luokkien oppilaille ja opettajille

KÄYTTÖLUVAN EHTOJA

Tietokonelaitteistot ovat koulun omaisuutta. Ne on annettu oppilaiden käyttöön edistämään opiskelua ja vastaavasti henkilökunnan ammattikäyttöön opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja johtamisen tehostamiseksi.

Seuraavat säännöt sisältävät käyttöluvan ehtoja, jotka osapuolet voivat hyväksyä allekirjoituksillaan.

* Internet yhteys tulee muodostaa vain omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita ei saa antaa kenenkään muun käyttöön. Tietoinen ja tahallinen kirjautuminen muilla kuin omalla luvallisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla johtaa käyttöluvan menettämiseen.

* Kaikki koulun tietojärjestelmien eheyttä uhkaavat, tai ulkopuolisia järjestelmiä vastaan hyökkäävät tai niitä vahingoittavat toimet, ovat kiellettyjä, jopa rikollisia. Näihin kuuluvat luvaton tunkeutuminen tietojärjestelmiin, tahallinen virusten levittäminen sekä muiden kuin omien tiedostojen muokkaaminen ja poistaminen.

* Jokainen on vastuussa lähettämiensä sähköpostiviestien sisällöstä. Otat riskin, jos ilmaiset vain sinulle tarkoitettuja luottamuksellisia viestejä.

* Koulun laitteistoa ei saa käyttää henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn saamiseksi, uhkapeliin, poliittisiin tarkoituksiin eikä mainontaan.

* Oman ulkopuolisen sähköpostiosoitteen käyttäminen on sallittua, mutta jos sen käyttö haittaa koulutyötä, sen käyttäminen voidaan kieltää.

* Internetistä löydetyn materiaalin tekijänoikeuksia on kunnioitettava. Jos oppilaat tai opettaja käyttävät Internetistä saatua aineistoa omissa töissään, lähdetiedot on mainittava. On muistettava, että Internetissä olevan aineiston lainaamista koskevat samat säännöt kuin muutakin tekijänoikeuden alaista aineistoa.

* Oppilaisiin tai opettajiin Internetissä kohdistuvasta henkilökohtaisesta loukkauksesta, soivauksesta, herjauksesta tai uhkailusta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai rehtorille. Toisen henkilön halventaminen ja loukkaaminen tai hänen yksityiselämäänsä koskevan tiedon ilmaiseminen voi olla rikos.

* Verkkoa ei saa käyttää sopimattoman aineiston, kuten pornografisten, rasististen tai loukkaavien tekstien tai kuvien, hakemiseen, katsomiseen, käsittelyyn tai levittämiseen. Vakavissa tapauksissa kyse voi olla lainvastaisesta ja rangaistavasta teosta.

* Yksityiskohtaisten henkilötietojen kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai pankkitilinumeron paljastamisessa Internetissä tulee olla erityisen varovainen.

* Oppilaiden tulee heti ilmoittaa opettajalle, mikäli he törmäävät epäsuotavaan materiaalin Internetissä.

* Näiden sääntöjen tahallinen rikkominen voi johtaa Internetin käyttöoikeuden perunniseen määräajaksi tai pysyvästi.

Oppilas

Koulu ja luokka

Päiväys

Allekirjoitus

Päiväys