Tiedonhaku

Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista arkipäivän ongelmatilanteista, joihin voi joutua, kun tietoverkkoja käytetään tietolähteenä.

Oppilaat löytävät projekteihinsa soveliasta aineistoa, mutta sen sisältö on virheellistä tai selvästi puolueellista.

TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI:
* Osaavatko oppilaat arvioida lähteiden luotettavuutta?
* Osaavatko oppilaat lukea Internetin verkkotunnuksia ja tulkita niitä?
* Voiko löydettyä aineistoa käyttää havainnollistavana esimerkkinä lähteiden luotettavuuden arvioinnissa luokassa?

Meillä on usein taipumus luottaa sokeasti kirjoitettuun sanaan. On hyvä muistaa, että kuka tahansa voi julkaista aineistoa verkossa, ja siksi osa Internetissä olevasta aineistosta on harhaanjohtavaa ja virheellistä.

On tärkeää opettaa oppilaille, miten lähteitä arvioidaan kriittisesti. Oppilaiden tulisi oppia jäljittämään ne henkilöt tai organisaatiot, jotka ovat vastuussa sivuston sisällöstä. Verkkotunnus (verkko osoite) ilmaisee usein, missä aineisto on julkaistu ja kuka sen on julkaissut. On pohdittava, onko aineiston julkaissut luotettava organisaatio (korkeakoulu, yliopisto, hyvämaineinen organisaatio jne.) vai yksityishenkilö.

Jos koulussa käytettäisiin vain valikoitua ja tarkistettua aineistoa, oppilaiden ei tarvitsisi koskaan arvioida lähteen luotettavuutta eikä muodostaa mielipidettä aineiston hyödyllisyydestä ja paikkansapitävyydestä. On tärkeää, että oppilaat joutuvat haasteiden eteen ja tulevat tietoisiksi siitä, että heidän on tehtävä valintoja ja päätöksiä.

Oppilas palauttaa kotitehtävän, joka on kokonaan tai osittain jonkun muun kirjoittamaa verkosta kopioitua tekstiä.

TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI:
* Ovatko oppilaat tietoisia tekijänoikeuksista?
* Tietävätkö oppilaat, miten menetellä, kun lainaa toisen tekemää tekstiä tai kuvia?

Internetissä on sivustoja, joilta voi kopioida valmiita esseitä, koevastauksia ja muuta sellaista. On mahdotonta estää oppilaita kopioimasta aineistoa, ja kopioimista voi olla vaikea huomata. Koulussa on siksi päätettävä, miten ongelmaa käsitellään.

Onko koulun syytä auttaa oppilaita julkaisemaan töitään verkossa, vaikka se saattaa houkutella muita oppilaita kopiointiin? Vaikka aineiston ”lainaaminen” olisi mahdollista, oppilaiden pitäisi pohtia, hyödyttääkö lainaaminen todella heitä itseään.

Tehtävänannolla voidaan vähentää kopiointimahdollisuutta. Valmiin vastauksen löytäminen on huomattavasti vaikeampaa, jos tehtävänä on vertailla esimerkiksi kahta maata, kasvia tai eläintä.

Jos opettaja epäilee kopiointia verkosta, asia on helppo tarkistaa hakukoneen avulla, esim. ottamalla tekstistä tietty fraasi hakusanaksi.

Oppilas joutuu vahingossa pornografiseen tai muuhun sopimattomaan verkkosivustoon.

TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI:
* Oletko valmistautunut siihen, että oppilaat löytävät verkosta epäsuotavaa aineistoa?
* Miten olet valmistanut oppilaita tilanteen varalle?
* Miten voit käyttää tapahtunutta etiikan opettamiseen ja tärkeiden eettisten kysymysten pohtimiseen?

Internetissä on paljon erilaista aineistoa. Vaikka oppilailla olisi hyvät perustiedot siitä, miten aineistoa etsitään, heidän tielleen saattaa osua epäasiallista aineistoa.

Epäsuotavan aineiston olemassaoloa ei voi väheksyä, eikä luultavasti ole viisasta yksinkertaisesti hypätä tällaista aineistoa sisältävien sivujen yli, jos oppilaat niille vahingossa joutuvat. Sen sijaan aineistosta on hyvä puhua oppilaiden kanssa. Yleensä oppilaat saa pohtimaan eettisiä kysymyksiä olemalla avoin ja keskustelemalla, ei sensuroimalla ja vaikenemalla.

Paras tilaisuus ottaa asia puheeksi on silloin, kun oppilaat löytävät kyseenalaista aineistoa ollessaan verkossa omin päin. Voit hyödyntää tapahtunutta rakentavasti pohjana keskustelulle etiikasta, laeista ja säännöistä Internetissä.